Informace o: Tomáš Martínek

Tomáš Martínek

Autor je hlavním administrátorem a zároveň provozovatelem internetové společnosti WebČesky.cz a celého jejího portfolia. V současné době je také lektorem na Katedře informačního inženýrství, PEF, ČZU v Praze.

Příspěvky od autora Tomáš Martínek

Služby pro web bez nutnosti souhlasu s cookies

V poslední době se zpřísňují regulace ohledně ochrany osobních údajů. V České republice již platí legislativa spojená s implementací nařízení GDPR a připravuje se ePrivacy. Od 1. ledna 2022 začíná účinnost novely zákona o elektronických komunikacích, která stanovuje u cookies princip opt-in. Nově tak musí mít provozovatelé webů před použitím...
Číst více

Informační systémy pro veřejné zakázky v rámci eGovernmentu měst a obcí České republiky

Information systems for public contracts in the context of eGovernment towns and villages of the Czech Republic   Abstrakt Města a obce jsou významným participantem na veřejných prostředcích. Efektivní správa veřejných zakázek může výrazně snížit finanční náklady na soutěžené projekty. Tento článek se zabývá analýzou procesu zadávání veřejných zakázek měst...
Číst více

Analýza názorů pracovníků v HR na stav českého pracovního trhu

Pohled personalistů na legislativu a jiné normy související s problematikou zaměstnanosti a působení na pracovním trhu by měl být brán v úvahu při veškerých změnách. Tento článek přináší kvalitativní zpracování názorů lidí rozhodujících o přijímání nových pracovníků do zaměstnání v Česku získaných formou dotazníkového šetření. Výsledkem výzkumu jsou zajímavé náměty...
Číst více

Free fotobanky aneb bezplatné fotografie a obrázky zdarma

V současné době je nutné dle autorského zákona mít ke všem obrázkům použitým na webu náležitá autorská práva. Může se tak jednat o vlastní tvorbu nebo obrázky pořízené s včetně licence. Kvalitní obrázky pro užití lze získat placeně z fotobank nebo lze využít i nabídek bezplatných fotobank, kde lze obrázky...
Číst více

Fotobanky – legální způsob získání obrázků i licencí k fotografiím pro komerční účely a možnost výdělku pro fotografy

Na internetu se lze často setkat s tím, že jsou fotografie zkopírovány a následně používány bez svolení autora nebo vlastníka práv. Fotografie i jiné originální obrázky jsou autorským dílem a jsou chráněny legislativou. Podle §2 autorského zákona (č. 121/2000 Sb.)  je autorské dílo takové, které „je jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti...
Číst více