Fotobanky – legální způsob získání obrázků i licencí k fotografiím pro komerční účely a možnost výdělku pro fotografy

Na internetu se lze často setkat s tím, že jsou fotografie zkopírovány a následně používány bez svolení autora nebo vlastníka práv. Fotografie i jiné originální obrázky jsou autorským dílem a jsou chráněny legislativou. Podle §2 autorského zákona (č. 121/2000 Sb.)  je autorské dílo takové, které „je jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti autora a je vyjádřeno v jakékoli objektivně vnímatelné podobě včetně podoby elektronické“. Autorem je osoba, která dílo vytvořila (§5) a její autorské právo vzniká okamžikem vytvoření fotografie.

Autorská práva dělíme na výlučná osobnostní (§11) a výlučná majetková (§12). Autorské osobnostní právo autorovi zůstává navždy a nemůže se ho vzdát, je nepřevoditelné a zanikají smrtí autora. Autorské právo majetkové lze za určité protiplnění poskytnout třetí osobě licencí k užívání díla. Autorský zákon vymezuje případy, v jakých je možné použít fotografii bez souhlasu autora. Jedná se o „užití pro osobní potřebu fyzické osoby, jehož účelem není dosažení přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu, nestanoví-li zákon jinak“ (Autorský zákon, §30, 2000).

Podle §12 Občanského zákoníku smějí být obrazové snímky týkající se fyzické osoby nebo jejích projevů osobní povahy použity jen s jejím svolením (odstavec 2.). Jako svolení fyzické osoby se často sepisuje Model Release – tedy smlouva mezi fotografem a fotografovanou osobou, která má na snímku rozpoznatelný obličej, kde fotografovaná osoba podepisuje souhlas pro komerční využití dané fotografie. V této smlouvě je podrobně vymezeno, jak mohou smluvní strany fotografii využít. Obrazové snímky je možné použít i bez svolení, jedná-li se o použití pro vědecké a umělecké účely a pro tiskové, filmové, rozhlasové a televizní zpravodajství. Ani takové použití však nesmí být v rozporu s oprávněnými zájmy fyzické osoby (Občanský zákoník, odstavec 3., 1964).

Na Internetu existuje možnost legálně nakoupit (i prodat) fotografie ve specifických typech online obchodů, které se nazývají fotobanky. Fotobanky mají mnohdy omezenou vlastní tvorbu a slouží spíše jako nástroj pro střetávání nabídky autorských fotografií nafocených fotografy a zájemců o jejich koupi, za účelem jejich komerčního využití. Každá vložená fotografie bývá charakterizována, takže lze podle klíčových slov najít přesně tu fotografii, kterou člověk potřebuje. Předmětem obchodu je ve většinou případů pouze licence k užívání fotografie, kterou kupující získá určitá práva k užívání snímku definovaná získanou licencí. Fotobanky nabízejí obsáhlou databázi fotografií, obrázků a jiných grafik od velkého množství autorů z celého světa. Služby fotobank využívá čím dál více grafiků, redaktorů, webdesignerů,… Fotobanky jsou tak kromě legálního zdroje obrázků také snadným způsobem, jak si mohou fotografové vydělat. Fotografové a jiní grafici se totiž mohou zaregistrovat mezi autory obrázků a nahrávat své výtvory. Poté již získávají určitou provizi za každou zakoupenou licenci jejich díla. Fotky lze ve fotobankách pořídit mnohdy i zdarma, v lepší kvalitě pak za peníze. Do fotobank je většinou nutné se registrovat, registrace je zpravidla zdarma. Mezi nejvýznamnější a největší fotobanky ve světě patří:

Mezi nejvýznamnější české fotobanky patří:

Výhodou českých fotobank může být cílení na české prostředí (fotky české přírody, osobností, aktuálního dění v ČR,…) a také obchodní jednání s českou společností v češtině.

Pridat.eu

Autorem je

Tomáš Martínek

Autor je hlavním administrátorem a zároveň provozovatelem internetové společnosti WebČesky.cz a celého jejího portfolia. V současné době je také lektorem na Katedře informačního inženýrství, PEF, ČZU v Praze.