Google Plus

Google Plus (také Google+ nebo G+) je sociální síť společnosti Google. Dříve se Google pokoušel uspět prostřednictvím sociálních sítí Google Wave nebo Google Buzz. V roce 2011 zahájila Google Plus svůj oficiální provoz. Ze začátku se stejně jako u většiny projektů společnosti Google mohli registrovat uživatelé pouze prostřednictvím pozvánek, teprve později byla možnost registrace zpřístupněna všem. Jedná se o obdobu internetových sociálních sítí Facebook a Twitter, kterými se autoři při vytváření G+ pravděpodobně inspirovali. Výhodou této sítě je velká podpora od vlastníka – společnosti Google. Ten pro její propagaci může využít své celosvětově masově využívané služby jako vyhledávání, Gmail apod. V současné době má sociální síť Google Plus několik desítek milionů uživatelů celosvětově a několik desítek tisíc v Česku.

Na Google Plus lze vytvořit osobní i firemní profil. Zařazovaní účtů, které chce uživatel sociální sítě Google+ sledovat, se provádí pomocí tzv. kruhů. Silným prvkem sítě je i tlačítko g+1, které je využito na mnoha stránkách společnosti Google i na stránkách třetích osob. Je možné, že oblíbenost stránek určená daným tlačítkem může mít určitý vliv na SEO. Stejně jako podobné internetové sociální sítě lze Google Plus využít jako nástroj pro social CRM nebo virální marketing.

Pridat.eu

Autorem je

Tomáš Martínek

Autor je hlavním administrátorem a zároveň provozovatelem internetové společnosti WebČesky.cz a celého jejího portfolia. V současné době je také lektorem na Katedře informačního inženýrství, PEF, ČZU v Praze.