Interní struktura odkazů

Všechny stránky webu by měly být navzájem propojeny. Stránky je vhodné určitým způsobem třídit a významné stránky v hierarchii webu by měly být součástí navigace, která by se měla vyskytovat na každé stránce. Navigace ve formě menu musí být přístupná robotům vyhledávačů, proto je nutné vyvarovat se použití technologií, které roboti nepřečtou. Ve struktuře by také neměly být odkazy vedoucí na neexistující stránky.

Dle hierarchie webu je posuzována každá jednotlivá stránka. Ovlivňuje jí počet a kvalita příchozích a odchozích odkazů. Každá stránka by měla obsahovat odkaz na stránku v hierarchii nadřazenou i odkaz na stránku úvodní.

Text odkazu je nazýván „Anchor text“ a do odkazu je možné přidat i popis pomocí značky title. Odkaz může vypadat například takto:

<a href="http://www.domena-webu.cz/stranka/" title="Popis odkazu">Anchor text</a>

Odkazy umístěné v textu mají pro vyhledávače větší užitnou váhu než různé patičkové skupiny odkazů.

Důležité je také hledět na počet a kvalitu externích odkazů.

Atribut rel

Cíl interního odkazu lze sémanticky identifikovat pomocí hodnot atributu rel:

 • nofollow – nenásledovat odkaz
 • bookmark – cíl odkazu je trvalým odkazem (nebude se měnit)
 • directory – cíl odkazu je kategorií, do které spadá i daná stránka
 • enclosure – cíl je příloha související s danou stránkou
 • home – cíl odkazu označuje úvodní stránku webu
 • license – cíl odkazu je licence, pod kterou lze šířit obsah daného webu
 • tag – cíl odkazu je seznamem odkazů souvisejících s textem odkazu

Změna struktury webu

Při vytváření struktury webu je vhodné myslet futuristicky. Ideální je vytvořit takovou strukturu, kterou nebude nutné v budoucnu měnit. Pokud je i tak změna struktury nutná, měly by být původní URL odkazy zachovány pomocí přesměrování.

Trvalé přesměrování se provádí zasláním HTTP hlavičky 301 – trvalé přesměrování. V PHP lze takovéto přesměrování provést například nahrazením původního souboru za tento:

<?php
header("HTTP/1.1 301 Moved Permanently");
header("Location: http://www.domena-webu.cz/nova-adresa-clanku/");
header("Connection: close");
?>

Hromadné přesměrování URL je možné provést využitím mod_alias, který se zadává do souboru .htaccess. Například:

Redirect 301 /puvodni-adresa.html http://www.domena-webu.cz/nova-url/

S využitím regulárních výrázů lze provést pomocí mod_rewrite mnohem složitější hromadná přesměrování.

HTTP hlavičky přesměrování požadavku

 • 300 – Multiple Choices – více voleb
 • 301Moved permanently – objekt trvale přesunut
 • 302Moved temporarily – objekt dočasně přesunut
 • 303 – See Other – lze nalézt pod jinými URI
 • 304 – Not modified – nezměněno
 • 305 – Use Proxy – použij proxy
 • 306 – zatím nepoužito, rezervováno
 • 307 – Temporary Redirect – dočasně přesunuto

Chybové HTTP hlavičky nalezente v tomto článku.

Pokud je cílová stránka v pořádku, je při dotazu na ni většinou navrácena hodnota 200 – OK – v pořádku.

Nástroje

Pridat.eu

Autorem je

Tomáš Martínek

Autor je hlavním administrátorem a zároveň provozovatelem internetové společnosti WebČesky.cz a celého jejího portfolia. V současné době je také lektorem na Katedře informačního inženýrství, PEF, ČZU v Praze.