Obsah stránky

Každý vyhledávač chce nabízet svým uživatelům adekvátní hodnotný unikátní obsah. Proto jsou ve vyhledávání upřednostňovány právě ty stránky, které splňují tato kritéria. V obsahu stránky by se měli nacházet i klíčové fráze, na které je daná stránka optimalizována. Rozvržená klíčová slova by neměla obsah zahlcovat, ale měla by se vyskytovat v různých tvarech v přijatelné míře. Optimální hustota klíčového slova se pohybuje mezi dvěma až sedmi procenty obsahu. Větší obsah by mohl značit spam. Vyhledávače dokážou v mnoha případech brát v úvahu i skloňování a synonyma.

Hustota slova = Počet výskytů klíčového slova / Počet slov na stránce

Odborné výrazy a gramatická správnost značí odbornost daného textu. Někdy je ovšem výhodou zmínit i možné překlepy, které mohou uživatelé zadat do vyhledávacího dotazu. Etickým způsobem je dané překlepy uvést pod hlavním textem v části, kterou lze nazvat jako „Možné související překlepy“ či podobně.

Tematická jednotnost je velikou výhodou stránky. Pokud je celý obsah stránky námětem příbuzný a navíc souvisí s tématem celého webu, může to být pro optimalizaci webu značná výhoda.

Stop slova jsou běžně používaná slova, která nenesou žádnou nebo téměř žádnou informaci. Je so především o spojky, předložky apod. V češtině to jsou například a, i, nebo, když, na, v pod,… v angličtině se je dná o and, or, the, but, a, na,… Vyhledávače tyto slova často automaticky vyřazují z vyhledávacího dotazu nebo jim přikládají nižší váhu. Je proto zbytečné umísťova stop slova například do titulku stránky, pokud to není nutné. V textovém obsahu by se stop slov mělo nacházet minimum, protože jejich hojné použití značí složitý text. Vyhledávače upřednostňují jednodušší jazyk, který stručně a efektivně vyjadřuje podstatu věci.

Vyhledávače zaznamenávají i úpravy stránky. Aktualizované stránky mohou být v některých případech upřednostněny před stránkami se zastaralým obsahem.

Při vytváření obsahu je především nutné myslet na návštěvníka. Výsledný obsah stránky je určený především návštěvníkům, proto optimalizaci nelze přehánět.

Podle autorského zákona je originální obsah majetkem autora, proto je vhodné si zajistit práva k používanému obsahu na webu.

Pro získání obsahu můžete využít služeb copywriterů například na webu Copywriting.cz.

Pridat.eu

Autorem je

Tomáš Martínek

Autor je hlavním administrátorem a zároveň provozovatelem internetové společnosti WebČesky.cz a celého jejího portfolia. V současné době je také lektorem na Katedře informačního inženýrství, PEF, ČZU v Praze.