Plošná reklama

Plošná internetová reklama tvoří významné příjmy velkých internetových médií, které nabízejí reklamní plochy pro komerční využití. Jedná se o grafickou, textovou, flashovou nebo video formu propagace, která se nachází na určitém místě daného webu. Nejčastěji je financována prostřednictvím obchodního modelu PPV. Významní zadavatelé reklamy využívají služeb mediálních agentur, které kompletně spravují reklamní kampaně dané společnosti. V Česku jsou největšími mediálními agenturami OMD, Mediaedge:cia, Médea, Mediacom, PHD, Starcom MediaVest a WebČesky.cz. Internetová média se zastupují sami, nebo využívají mediální zastupitelství, mezi která patří ImpressionMedia, ARBOInteractive, Visibility, Amedia nebo Retail Info. Inzerenti nakupují reklamu přes mediální agentury, mediální zastupitelství, přímo u zvolených internetových projektů nebo pomocí reklamních systémů.

V České republice funguje několik reklamních systémů, které umožňují neplacenou výměnnou nebo placenou propagaci formou plošné reklamy. Mezi tyto systémy se řadí především BillBoard.cz nebo VRS.cz. Na propagaci v podobě textových odkazů v reklamní liště se specializuje Lista.cz. Textovou reklamou se zabývá systém Ads Ranky. V současné době se pro zobrazování plošné reklamy dají využít také systémy, které jsou určeny pro kontextovou reklamu.

Sdružení pro internetovou reklamu (SPIR) uveřejňuje reklamní standardy, které akceptují členové sdružení, kterými jsou téměř všechny významné internetové společnosti. V dokumentu reklamních standardů je definován oficiální název a jiné parametry i omezení různých formátů, kterými mohou být rozměry v pixelech, velikost souboru a jiné. Mezi doporučené reklamní formáty patří Leaderboard, Square, Skyscraper, Medium Rectangle a nejstarší reklamní prvek Full Banner.

Existují i formy reklamy, které zobrazují reklamu ve vrstvě, která překrývá částečně nebo úplně obsah internetové stránky. Reklamní vrstva se většinou spouští při načtení stránky nebo po najetí nad reklamu kurzorem myši a je zobrazena po určitou dobu nebo do vykonání určité akce uživatelem. Tento typ reklamy je velice účinný, ale zároveň je pro konzumenta inzerce reklama většinou obtěžující.

Mezi formáty plošné reklamy lze nalézt i typy, na které nelze kliknout. Standard Skinning zajišťuje uzpůsobení stránek do grafického stylu sponzora, především jsou přizpůsobeny barvy, fonty i obrázky s doplněným logem.

Reklama před načtením médií

Weby s online hrami, video servery a podobné využívají možnosti umístit reklamu před zobrazované video, hru nebo jiné médium. Případně může být reklama vložena přímo do daného multimediálního souboru. Tento typ reklam může mít grafickou, textovou, flashovou nebo video podobu a bývá založen na obchodním modelu PPC.

Pridat.eu

Autorem je

Tomáš Martínek

Autor je hlavním administrátorem a zároveň provozovatelem internetové společnosti WebČesky.cz a celého jejího portfolia. V současné době je také lektorem na Katedře informačního inženýrství, PEF, ČZU v Praze.