Ranky webu

Vyhledávače mají různé utajené algoritmy, které určitými způsoby hodnotí internetové stránky. V České republice se pro tyto číselné hodnoty vžil název rank (od anglického slova „ranking“). Ve většině případů bývá ovlivňován především odkazy a jejich hierarchií. Některé vyhledávače s ranky manipulují za účelem zlepšení hodnocení stránky, nebo naopak se záměrem určité formy penalizace. Ranky, které mají stránky přiděleny v databázích vyhledávačů, se nazývají skutečné a ty, které může návštěvník zjistit pomocí určitého nástroje, bývají nazývány jako viditelné (případně „toolbarové“).

PageRank

Nejznámějším a nejstarším algoritmem pro hodnocení stránek pomocí odkazů je PageRank vyhledávače Google. Skutečný PageRank nabývá hodnot od 0,15 do 0,85 × N + 0,15. Viditelný PageRank, který je přepočítáván přibližně jednou za tři měsíce, zobrazuje hodnoty na celočíselné stupnici od 0 do 10, kde nejvyšší hodnota je 10. U výpočtu hodnoty PageRank se používá pravděpodobně logaritmická funkce, proto je dosažení zlepšení z PR 3 na PR 4 mnohem jednodušší než dosáhnout zlepšení z PR 7 na PR 8. PageRank 0 může znamenat kromě skutečně nízké hodnoty také, že web ještě nebyl zaindexován nebo byl penalizován.

Pozici v SERP neovlivňuje pouze PageRank, ale velké množství jiných faktorů. Jedním z nich je pravděpodobně i tematický PageRank, který se vypočítává pouze pro určitý obor stránek. Z jeho podstaty vyplývá, že tematicky příbuzné odkazy mají větší váhu než odkazy netematické.

Google také využívá viditelný PageRank pro různé penalizace. Webům, u kterých má podezření, že jejich provozovatelé prodávají či nakupují odkazy, snižuje hodnotu viditelného PageRanku, i když hodnota skutečného zůstává pravděpodobně stejná.

Pro zjištění hodnoty viditelného PageRanku lze využít doplňky do prohlížečů nebo početné množství online nástrojů.

S-Rank

Pro Čechy důležitým ukazatelem hodnoty internetové stránky z hlediska SEO je také S Rank fulltextového vyhledávače Seznam. Současný viditelný S-Rank nabývá hodnot od 0 do 10. Nejvyšší hodnota je 10. S-Rank 0 značí, že na stránku vede malé množství odkazů nebo stránka nebyla ještě zaindexována. S-Rank je přiřazován téměř výhradně česky psaným stránkám. Hodnota je aktualizována v pravidelných intervalech. S-Rank má velký vliv na pozici stránky ve výsledcích fulltextového vyhledávání Seznamu. S-Rank také ovlivňuje pořadí stránek v katalogu společnosti Seznam i frekvenci návštěv webu vyhledávacím robotem SeznamBot.

Hodnotu viditelného S-Ranku lze zjistit pomocí různých rozšíření pro prohlížeče, mezi které patří i Lištička od Seznamu, nebo různými online nástroji.

JyxoRank

Vyhledávač Jyxo využívá pro hodnocení českých stránek JyxoRank. JyxoRank dosahuje hodnot od 0 do 220. Nejvyšší hodnota je 220. Stránky s hodnotou 0 nejsou ve výsledcích hledání Jyxa vůbec zobrazeny. JyxoRank významně ovlivňuje řazení i indexaci stránek ve vyhledávači Jyxo. JyxoRank lze zjistit pomocí online nástrojů.

MozRank

MozRank je hodnota vypočtená pomocí algoritmu společnosti SEOmoz, který je téměř totožný s původním neovlivněným algoritmem PageRanku. SEOmoz algoritmus aplikuje na svůj archiv internetových stránek LinkSpace, který indexuje několik desítek miliard stránek. Jeho hodnotu pravděpodobně nevyužívá žádný vyhledávač, ale lze ji využít jako orientační hodnotu pro kontrolu kvality stránky z hlediska počtu zpětných odkazů. Nabývá hodnot v rozpětí 0 až 10 s přesností na setiny. Výše MozRanku se dá zjistit určitými doplňky do prohlížečů nebo online nástrojem přímo na stránkách společnosti SEOmoz a jinými. MozRank rozlišuje stránky s předponou www. a bez předpony.

Ranky určující návštěvnost stránek

Alexa Traffic Rank

Rank společnosti Alexa měří návštěvnost internetových stránek pomocí doplňků, které mají někteří lidé nainstalovány v prohlížečích. Nejvyšší hodnotu 1 má dle dat společnosti Alexa nejnavštěvovanější stránka, naopak stránky s nízkou návštěvností mohou dosáhnout milionových hodnot. Hodnota se zpravidla určuje pro celou doménu druhého řádu. Detailnější informace o návštěvnosti zpravidla zaznamenává pro weby, které dosáhnou výše ranku pod sto tisíc v celosvětovém pořadí. Hodnotu lze zjistit přímo pomocí doplňku pro prohlížeče od společnosti Alexa nebo online nástroji.

Pridat.eu

Autorem je

Tomáš Martínek

Autor je hlavním administrátorem a zároveň provozovatelem internetové společnosti WebČesky.cz a celého jejího portfolia. V současné době je také lektorem na Katedře informačního inženýrství, PEF, ČZU v Praze.