Typy plateb za internetovou reklamu

Cena internetové reklamy je v mnoha případech nižší než v jiných médiích. Obchodní model reklamy na Internetu je založen na jednom z následujících typů platby:

  • platba za klik (PPC – pay per click) – při pevně určené ceně za jedno kliknutí (CPC – cost per click) nebo ceně vypočítané na základě míry prokliku (CTR – click trought rate) s určenou maximální cenou za klik;
  • platba za zobrazení (PPV – pay per view) – při ceně stanovené zpravidla za tisíc zobrazení (CPT – cost per thousend nebo CPM – cost per mille), případně za jiné určité množství impresí (CPI – cost per impression);
  • platba za čas (PPT – pay per time nebo Flat rate) – při ceně vyčíslené dle délky doby pevného umístění reklamy;
  • platba za akci (PPA – pay per action) – skupina metod založených na principu provizního prodeje, jako jsou platba za objednávku (PPS – pay per sale), za registraci (PPL – pay per lead), za příspěvek (PPP – pay per post) a podobné.
Pridat.eu

Autorem je

Tomáš Martínek

Autor je hlavním administrátorem a zároveň provozovatelem internetové společnosti WebČesky.cz a celého jejího portfolia. V současné době je také lektorem na Katedře informačního inženýrství, PEF, ČZU v Praze.