Historie reklamy

Co je to reklama

Zákon č. 40/199 o regulaci reklamy říká: „Reklamou se rozumí oznámení, předvedení či jiná prezentace šířené zejména komunikačními médii, mající za cíl podporu podnikatelské činnosti, zejména podporu spotřeby nebo prodeje zboží, výstavby, pronájmu nebo prodeje nemovitostí, prodeje nebo využití práv nebo závazků, podporu poskytování služeb, propagaci ochranné známky, pokud není dále stanoveno jinak.

Zákon dále odlišuje pojem sponzorování a definuje ho takto: „Sponzorováním se rozumí příspěvek poskytnutý s cílem podporovat výrobu nebo prodej zboží, poskytování služeb nebo jiné výkony sponzora. Sponzorem se rozumí právnická nebo fyzická osoba, která takový příspěvek k tomuto účelu poskytne.

Reklamou se nejčastěji rozumí jakákoliv placená forma neosobní prezentace a propagace myšlenek, zboží nebo služeb.

Existuje mnoho definic pojmu reklama, všechny mají společné to, že jde o komunikaci mezi zadavatele a tím, komu jsou nabízené produkty určeny prostřednictvím nějakého média s komerčním cílem.

Historie reklamy

Reklama se pravděpodobně objevuje již v době, kdy lidé mezi sebou začali obchodovat. První písemný záznam o reklamě se dochoval na hliněné tabulce, kterou objevili archeologové v Egyptě na místě bývalého starověkého města Memfis. Stojí na ni: „Zde žiji já, Rinos z Kypru z milosti bohů obdařený uměním vyložit neomylně každý sen.“ Jedná se tak o první, čtyři tisíce let starý, billboard.

V masovější podobě přichází reklama s vynálezem knihtisku, kde se začali objevovat tištěné inzeráty a letáky, které samozřejmě neměli podobu dnešních reklam.

Průmyslová revoluce zahájila období, kdy se reklama začíná profesionalizovat. Výrobky společností potřebovali odbyt, i proto v roce 1841 vzniká v USA první profesionální reklamní agentura.

V českých zemích se prokazatelně reklama objevuje začátkem 20. století. Dochovaly se především reklamy z První republiky. Největší rozmach začal s rozmachem sdělovacích prostředků.

Pridat.eu

Autorem je

Avatar

Autor je odborníkem na radiokomunikaci a internetové připojení. Autor má mnohaleté zkušenosti s poradenstvím v oblasti připojení k Internetu pro české poskytovatele.