Štítek mikroformáty

Mikroformáty

Čím více je obsah webu definován, tím lépe daný obsah roboti vyhledávačů pochopí. Nástrojem, který umožňuje definovat téměř každý údaj v kódu webové stránky, jsou právě mikroformáty, které jsou použitelnou obdobou RDF (Resource Description Framework), která vychází z XML. Mikroformáty se do kódu stránky vkládají jako názvy tříd CSS a pomáhají tak...
Číst více

Sémantický kód

Data nacházející se v obsahu webu je vhodné sémanticky definovat. Díky tomu se shluky textu stanou pro roboty vyhledávačů lépe pochopitelné. Sémantický kód tak pomáhá určit, co je nadpis, seznam a podobně. Definovat vlastnosti stránky lze pomocí meta tagů. Titulek Jedním z nejdůležitějších faktorů SEO je právě titulek stránky. Každá stránka...
Číst více