Propagace

Internetové způsoby propagace se zaměřením na efektivní druhy reklamy

Služby pro web bez nutnosti souhlasu s cookies

V poslední době se zpřísňují regulace ohledně ochrany osobních údajů. V České republice již platí legislativa spojená s implementací nařízení GDPR a připravuje se ePrivacy. Od 1. ledna 2022 začíná účinnost novely zákona o elektronických komunikacích, která stanovuje u cookies princip opt-in. Nově tak musí mít provozovatelé webů před použitím...
Číst více

Neuromarketing

Moderní marketing začíná využívat pro své potřeby neurovědních výzkumů, které umožňují získat informace o tom, jak reaguje lidské podvědomí na televizní pořady a reklamu, billboardy, prezentaci značek, nebo zjišťuje, jak se chovají zákazníci přímo při nákupu v obchodě dřív, než začnou fungovat racionální složky uvažování. Tento moderní přístup, nazývaný neuromarketing, umožňuje...
Číst více

Historie reklamy

Co je to reklama Zákon č. 40/199 o regulaci reklamy říká: „Reklamou se rozumí oznámení, předvedení či jiná prezentace šířené zejména komunikačními médii, mající za cíl podporu podnikatelské činnosti, zejména podporu spotřeby nebo prodeje zboží, výstavby, pronájmu nebo prodeje nemovitostí, prodeje nebo využití práv nebo závazků, podporu poskytování služeb, propagaci...
Číst více

Linkovací služby

Typickým příkladem internetového projektu Web 2.0 jsou služby pro správu záložek a sdílení odkazů, které jsou postaveny na kolektivním výběru. Projekty určené pro správu záložek fungují na principu přidání popsaného odkazu jako záložky do seznamu záložek uživatele v dané službě, který v některých případech, je-li to povolenu uživatelem, mohou vidět i ostatní...
Číst více

Public relations

Public relations (označován zkratkou PR) pochází původem z anglického jazyka a značí vztahy s veřejností. Jedná se o techniky a nástroje, které instituce či firmy využívají pro budování a udržování vztahů se svým okolím a s veřejností. Jedná se o dlouhodobou činnost, jejíž náplní je poskytování informací veřejnosti a získávání...
Číst více

Facebook stránky

Stránky jsou určeny k propojení fanoušků určité značky (firmy, výrobku,…) nebo osobnosti. Případně lze vytvářet i komunitní stránky k nějakému tématu, ty ovšem mají oproti oficiálním stránkám určitá omezení. Stránky na Facebooku se dají optimalizovat také z hlediska SEO, protože jsou viditelné i neregistrovaným uživatelům.Stránky fanoušků (tzv. Fan Pages) na...
Číst více

Přímé zvýšení návštěvnosti

Pokud je cílem reklamní kampaně zvýšit návštěvnost webu bez ohledu na profil návštěvníka, je možné využít určité systémy, které generují návštěvnost zobrazováním cílové stránky. Pop-Up reklamní systémy Pop-Up reklamní systémy jsou založeny na zobrazování internetových stránek formou reklamy v nově otevřeném okně při návštěvě jiného webu, na kterém je umístěn reklamní...
Číst více

Virální marketing

Virální marketing využívá pro šíření komerčních sdělení společenské sítě. Jedná se o plánovanou činnost, která motivuje nezávislé příjemce sdělení k šíření podstaty daného sdělení. Pokud je virální marketing prováděn správně, může se tak docílit oslovení množství potenciálních klietů za využití relativně nízkých nákladů. Nevýhodou virálního marketing je nejistý výsledek, který...
Číst více

Affiliate marketing

Affiliate marketing je někdy nazýván také jako partnerský nebo dealerský marketing. Je založen na principu odměňování reklamních partnerů pevnou cenou za úkon či procentem z ceny produktu nebo služby, kterou se podaří pomocí dané propagace prodat. Využívá se obchodního modelu PPA, který může být v některých případech doplněn o PPC. Pro zadavatele...
Číst více

Emailová reklama

Komerční sdělení lze šířit také pomocí emailové schránky. Může se jednat buď o komerční email, nebo pouze reklamu jako součást rozesílané zprávy s novinkami (tzv. newsletter). U této formy reklamy bývá i určitá možnost cílení na uživatele a většinou je hrazena za cenu určenou podle počtu odeslaných emailů. Nutné u tohoto...
Číst více