Emailová reklama

Komerční sdělení lze šířit také pomocí emailové schránky. Může se jednat buď o komerční email, nebo pouze reklamu jako součást rozesílané zprávy s novinkami (tzv. newsletter). U této formy reklamy bývá i určitá možnost cílení na uživatele a většinou je hrazena za cenu určenou podle počtu odeslaných emailů. Nutné u tohoto typu reklamy je hledět na to, zda má rozesílatel reklamy povolení od potenciálních příjemců emailových zpráv, pokud by tomu tak nebylo, mohlo by se jednat o spam.

Pridat.eu

Autorem je

Tomáš Martínek

Autor je hlavním administrátorem a zároveň provozovatelem internetové společnosti WebČesky.cz a celého jejího portfolia. V současné době je také lektorem na Katedře informačního inženýrství, PEF, ČZU v Praze.