Externí odkazy

Odkazy, které vedou mimo web, ovlivňují zpravidla negativně rank celého webu. Některé vyhledávače hledí také na téma a kvalitu externích odkazů. Velký negativní vliv mohou mít odkazy vedoucí na stránky s určitými nevhodnými tématy, jako mohou být stránky porušující autorská práva, navádějící k rasismu, obsahující dětskou pornografii a podobné. Zvláštním případem jsou odkazy směrující na stránky s tématikou sexu nebo hazardu, není-li toto téma shodné s tématikou webu.

Relevance odkazu slouží jako faktor pro posuzování váhy odkazu na cílovou stránku. Velké množství nerelevantních odkazů může vyhledávač označit za spam. Některé vyhledávače také posuzují IP adresy serverů, na kterých jsou weby uloženy, a zjišťují tak propojení vlastníků jednotlivých webů.

Výhodnou metodou jak pro vyhledávače maskovat odchozí odkazy a zároveň neztrácet rank webu je přesměrování. To se provádí tak, že odkaz je směrován na určitou adresu na stejné doméně, která provede přesměrování na cílový web. Příklad takového odkazu může být http://www.domena-webu.cz/redirect/?w=1. Následně lze přidat i zákaz procházení adresáře /redirect/ do souboru robots.txt. Tento princip ovšem ničí podstatu výpočtu kvality stránek pomocí odkazů, proto je vhodné ho používat pouze v určitých případech.

Jednoduší, ale také méně efektivní, metodou je využití atributu rel=“nofollow“ přímo v odkazu. Tento zápis dává robotům příkaz, aby daný odkaz nenásledovaly. Některé vyhledávače tento atribut ignorují. Výsledný odkaz by mohl vypadat takto:

<a href="http://cilovy-web.cz/" rel="nofollow">anchor text odkazu</a>

Atribut rel

Seznam nejpoužívanějších možných hodnot atributu rel, které lze použít u externích odkazů v obsahu stránky.

  • nofollow – nenásledovat odkaz
  • license – cíl odkazu je licence, pod kterou lze šířit obsah daného webu

Kontrola odkazů

Protože by nebylo moudré odkazovat na stránky, které neexistují nebo obsahují něco jiného, než je očekáváno, je vhodné provést kontrolu externích i interních odkazů.

Pridat.eu

Autorem je

Tomáš Martínek

Autor je hlavním administrátorem a zároveň provozovatelem internetové společnosti WebČesky.cz a celého jejího portfolia. V současné době je také lektorem na Katedře informačního inženýrství, PEF, ČZU v Praze.