Facebook

Celosvětově nejrozsáhlejší sociální síť s více než 800 miliony registrovaných uživatelů denně více než 200 milionů uživatelů navštíví a více než 35 milionů přihlášených změní svůj textový status. Více než 100 milionů uživatelů alespoň občas přistupuje na Facebook prostřednictvím mobilního telefonu. Průměrný uživatel má na síti Facebook 130 přátel a tráví na Facebooku déle času než 55 minut denně. Za aktivní uživatelský účet je na Facebooku považován ten, na který se přihlásí člověk minimálně jedenkrát za 30 dní. Facebook je částečně přeložen do více než sedmdesáti jazyků včetně češtiny a slovenštiny. Téměř 30 % registrovaných členů sítě pochází ze Spojených států amerických, kde je v současné době Facebook.com nejnavštěvovanější internetovou stránkou. Na síti Facebook je registrováno více než 3,6 milionu aktivních uživatelských účtů patřících občanům České republiky a přes 1,9 milionu účtů přiřazených obyvatelům Slovenska. O několik málo procent mají na celé síti Facebook i v regionálních částech převahu ženy nad muži. Většinu uživatelů tvoří lidé do věku 35 let, především jsou výraznou skupinou náctiletí. Facebook byl založen v roce 2004 Markem Zuckerbergem během jeho studia Harvardovy univerzity v USA.

Hlavním úkolem sociální sítě je propojit uživatele do velké komunity. Členové mohou spolu komunikovat pomocí zpráv a chatu, sděleními, které se zobrazují na „zdi“ uživatelů a dalšími způsoby. Sociální síť Facebok je celosvětově natolik důležitá, že ji nelze v rámci internetového marketingu opomíjet. Facebook je vhodným nástrojem pro Social CRM i internetovou propagaci. Především se v rámci této sítě používají Facebook stránky, ale existují i další elementy:

Skupiny

Skupiny se používájí pro komunikaci mezi uživateli spřízněnými nějakým témat. Skupiny mají různou míru otevřenosti a často je nutné potvrdit žádost o přijetí nového člena. Výhodou skupin je, že se prostřednictvím nich dají snadno zasílat pozvánky na různé události. To může být vhodné především pro určitou komunitu nebo kulturní místo, které často události pořádá.

Skupiny (tzv. Groups) může založit kdokoliv na téměř jakékoliv téma. Členství ve skupině se zobrazuje na profilu člena a často také na zdi jeho přátel. Skupina nenabízí napsání veřejného sdělení i možnost rozeslání zprávy je omezená. Na zdi skupiny se zobrazují veškeré činnosti vykonávané členy v rámci skupiny. Skupiny mohou být utajeny pro nezvané uživatele.

Události

Události (tzv. Events) mohou být silným nástrojem propagace především pro kulturní akce a podobné. Výhodou události je, že se zobrazuje mezi pozvánkami uživatele sítě Facebook od doby pozvání až po její skončení nebo na individuální stránce událostí uživatele dokud se k události nějakým způsobem nevyjádří. Pozvat na událost lze prostřednictvím osobního profilu nebo skupiny. Na stránce události lze charakterizovat událost i s místem a časem konání, zhlédnout účastníky a vyjádřit se k účasti na události, diskutovat a podobné. Událost může být veřejná, uzavřená nebo tajná a naplánovat ji může kdokoliv.

Aplikace

Na síti Facebook díky uvolněnému API existuje v současné době velké množství aplikací především třetích stran. Aplikace může vytvářet kdokoliv. Aplikaci lze snadno využít k propagačním účelům. Nebezpečím pro uživatele aplikace je, že povolením aplikace umožňuje předání určitých osobních údajů a v některých případech i možnost publikovat určitá sdělení na profilu a určitými způsoby také u přátel. Dotazníky, kvízy a podobné aplikace mohou být vhodným doplňkem virálního marketingu. Složitější aplikace mohou propagovat značku nebo přímo produkt prostřednictvím určitých výstupů na zdi uživatele i přátel. V současné době mezi nejvyužívanější aplikace patří především online hry.

Aplikace se někdy využívají také ke spamavání reklamou uživatele sítě Facebook, kdy nemají téměř žádnou užitnou hodnotu a jejich cílem je pouze provádět reklamu na profilu uživatele, který aplikaci povolil, i na účtech jeho přátel. Aplikace mohou uživatelé hodnotit a veškeré podezřelé činnosti lze nahlásit zaměstnancům společnosti Facebook.

Placená reklama

Facebook je pro inzerenty velkým internetovým médiem, které nabízí rozsáhlé možnosti cílení na konkrétní uživatele i zajímavé formy placené reklamy. Reklamu na síti Facebook v České republice nabízí mediální zastupitelství ARBOinteractive. Placená reklama se v síti Facebook zobrazuje zpravidla v pravé části a nejčastěji je využita podoba textové reklamy doplněná o logo. Dále lze pro reklamu využít i tzv. engagement formáty. Mezi tyto druhy patří reklama spojená s hlasováním a následným zobrazení výsledků včetně přátel, pozvánka na událost i s přehledem účastnících se přátel, propagace stránky formou „To se mi líbí“ i se seznam fanoušků mezi přáteli, posílání dárků, videoreklamy s komentáři a další. Cílem těchto reklam je tak kombinovat komerční sdělení s uživatelsky generovaným obsahem. Smyslem engagement formátů reklamy by tak mělo být zvýšení účinnosti reklam, protože inzerce podpořená aktivitou někoho z přátel je akceptovatelnější než anonymní sdělení běžných forem reklamy. Reklamy tak často nesměrují na web mimo Facebook, ale propagují jinou stránku umístěnou také na síti Facebook. Kromě prostých statistik inzerce obsahující počet impresí, kliknutí, CTR a charakteristiky uživatelů z hlediska demografie a zájmů nabízí společnost Facebook pro vyhodnocování efektivity reklamních kampaní nástroj pro sledování konverzí nazvaný Facebook Conversion Tracking.

Pridat.eu

Autorem je

Tomáš Martínek

Autor je hlavním administrátorem a zároveň provozovatelem internetové společnosti WebČesky.cz a celého jejího portfolia. V současné době je také lektorem na Katedře informačního inženýrství, PEF, ČZU v Praze.