Mapa webu

V obecném slova smyslu lze za mapu webu považovat stránku, která hierarchicky odkazuje na všechny stránky web site. Pokud by na takovouto stránku vedl odkaz, mohlo by to usnadnit robotům indexaci i uživatelům orientaci na webu. Pokud není mapa generována automaticky, je to téměř zbytečná práce navíc.

Pro roboty je vhodné použít mapy ve formátu XML, která se nazývá sitemap.xml a měla by se nacházet v kořenovém adresáři web site. Nemusí na ni vést žádný odkaz, stačí o ni dát crawlerům vědět pomocí robots.txt přidáním tohoto zápisu:

Sitemap: http://www.nazev-webu.cz/sitemap.xml

Je vhodné, aby byla automaticky aktualizována, případně lze k vytvoření využít různé generátory. Takováto mapa webu s úvodní stránkou a vedlejším odkazem by mohla vypadat takto:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9">
  <url>
    <loc>http://www.nazev-webu.cz/</loc>
    <lastmod>2010-03-20T10:42:43+00:00</lastmod>
    <changefreq>always</changefreq>
    <priority>1.0</priority>
   </url>
   <url>
     <loc>http://www.nazev-webu.cz/urcita-stranka/</loc>
     <lastmod>2010-03-20T15:33:09+00:00</lastmod>
     <changefreq>monthly</changefreq>
     <priority>0.4</priority>
    </url>
</urlset>

Přínosem map bývá rychlejší indexace nových stránek a ve větším množství.

Související odkazy

Pridat.eu

Autorem je

Tomáš Martínek

Autor je hlavním administrátorem a zároveň provozovatelem internetové společnosti WebČesky.cz a celého jejího portfolia. V současné době je také lektorem na Katedře informačního inženýrství, PEF, ČZU v Praze.