Nebezpečné techniky optimalizace

Výrazem Black Hat SEO se označují praktiky optimalizace, které vyhledávače nepovolují a stránky jsou zpravidla, za jejich použití, penalizovány.

Podvodné optimalizační techniky

Evidentní podvodnou technikou je tzv. cloaking, který spočívá v tom, že robotovi vyhledávače a uživateli jsou na stejný dotaz zaslány různé stránky. Stránka pro vyhledávač je přehnaně optimalizovaná, zatímco uživateli se zobrazí stránka úhledná.

Dalším neetickým způsobem optimalizace je vytváření tzv. doorway page. Stránka vytvořená speciálně a pouze za účelem zisku vysokého hodnocení ve vyhledávačích. Většinou se jedná o uměle seskládanou stránku obsahující desítky opakovaných klíčových slov. Tato „vstupní“ stránka obvykle zahrnuje množství optimalizačních odkazů a bývá doplněna také o klamné přesměrování, zpravidla pomocí JavaScriptu, vedoucí na cílovou stránku.

Mezi podvodné metody optimalizace lze zahrnout také pro návštěvníky skrytý nebo špatně čitelný obsah zahrnující text i odkazy, používání nesouvisejících slov, velké množství opakujících se slov a podobné. Použití zmíněných metod zvládají vyhledávače v mnoha případech automaticky odhalit a následně stránky penalizovat. Vyhledávače také mají formuláře, na kterých lze stránky využívající neetické metody nahlásit.

Duplicita obsahu

Cílem vyhledávačů je indexovat jedinečný obsah. Pokud existuje více stránek s velice podobným nebo přímo totožným obsahem, nemá vyhledávač potřebu plnit svůj index duplicitami. Proto i cílem tvůrců webových stránek by mělo být vytváření unikátního obsahu. Není vhodné doslovně přebírat zveřejněný obsah z jiných internetových stránek nebo dokonce kopírovat obsah bez patřičných autorských práv. Problémem vyhledávačů při odhalování duplicity je, že v některých případech je chybně označena stránka s původním obsahem za duplicitní.

Odkazový spam

Při budování zpětných odkazů je dobré nehledět pouze na kvantitu. Pokud jsou odkazy přidávány do kategorií internetových katalogů, textu komentář nebo diskusních příspěvků, které s obsahem optimalizovaného webu nesouvisejí, může být takový odkaz považován za spam. V některých případech jsou dokonce použiti roboti, kteří odkazy mají vložit všude tam, kde to je možné. Spam se snaží vyhledávače rozlišit a následně stránky, které ho praktikují, penalizovat.

BadRank

BadRank je označení pro „špatný rank“. Jedná se o další faktor, který pomáhá vyhledávačům s řazením výsledků i indexací stránek. BadRank se počítá z odkazové sítě zvlášť pro každou URL iteračně v několika kolech s určitým útlumem. Oproti PageRanku se BadRank přenáší opačným směrem, tedy z odkazované stránky na stránku odkazující. Normální stránka nemá žádný přirozený BadRank. Zdrojový BadRank získá stránka tak, že ji administrátor vyhledávače označí jako špatnou. Čím vyšší BadRank stránka má, tím je na ní pohlíženo vyhledávači hůře. Není proto vhodné odkazovat na stránky, které vyhledávače považují za špatné. Identifikace špatných stránek je obtížná, ale vychází z logiky problému. Vyhledávače nechtějí mít ve výsledcích hledání určité typy stránek, mezi tyto druhy pravděpodobně patří podvodné stránky, weby s tématikou hazardu, erotiky, nelegální obsahu a podobné. Je proto dobré hledět také na externí odkazy, aby vyhledávače nepřipsaly část viny „špatného“ obsahu jiného webu, formou BadRanku, optimalizovaným stránkám.

Pridat.eu

Autorem je

Tomáš Martínek

Autor je hlavním administrátorem a zároveň provozovatelem internetové společnosti WebČesky.cz a celého jejího portfolia. V současné době je také lektorem na Katedře informačního inženýrství, PEF, ČZU v Praze.