Nevhodné techniky při vytváření stránek z hlediska SEO

Existuje několik prostředků, které není vhodné pro některé prvky webu využívat. Tyto prostředky jsou včetně jejich omezení charakterizovány v této kapitole.

Flash

Technologii Flash vyvíjela dlouhou dobu společnost Macromedia, kterou v současnosti vlastní společnost Adobe. Některé starší prohlížeče Flash nezobrazují a i většina nových prohlížečů vyžaduje mít nainstalovaný dodatečný Flash plugin.

Tato technologie se vhodně využívá především pro tvorbu online her, animovaných či přímo interaktivních reklam. Její výhodou je především malá velikost souborů díky využití vektorové grafiky.

Využití technologie Flash pro tvorbu celých webů je stále problematické. I když Google zvládá indexovat obsah stránek používajících tuto technologii, většina vyhledávačů s tím má stále problémy. Navíc Google odkazuje na celý soubor a nerozlišuje podstránky. Proto stále není vhodné vytvářet celé web site pomocí technologie Flash. Pokud jsou takové stránky přesto vytvářeny, je efektivní vytvořit i tzv. „Non-Flash“ verzi webu, kde technologie Flash použita nebude.

Silverlight

Obdobně jako Flash není vhodné celé weby vytvářet pouze prostřednictvím technologie Silverlight od společnosti Microsoft. Microsoft® Silverlight™ je technologie pro internetové prohlížeče. Je to platforma určená pro tvorbu dynamického online obsahu a interaktivní práce s ním. Kombinuje text, vektorovou i bitmapovou grafiku, animace a video.

JavaScript

JavaScript je technologie provádějící úkony na straně uživatele vyvinutá společností Netscape. Nevýhodou je, že někteří uživatelé mají JavaScript v prohlížeči zakázaný. Některé prohlížeče, především mobilní, tuto technologii nepodporují. Z hlediska optimalizace je nevhodné využití JavaScriptu pro tvorbu navigace webu, protože roboti vyhledávačů JavaScript neindexují. V současné době je JavaScript vhodně využíván pro získávání statistik o návštěvnících, kontrolu formulářů, kontextovou reklamu nebo při tvorbě RIA aplikací.

Rámce

Rámce jsou zastaralou metodou tvorby internetových stránek. Robot vyhledávače načte rámcový soubor (tzv. „frameset“), ale načtení cílových rámů je pro mnoho vyhledávačů problematické. Důležitý je proto obsah stránky obsažený mezi tagy <noframes> a </noframes>.

Obdobný problém nastává i v případě využití vnořených rámců (tzv. „iframe“), které nepoužívají rámcový soubor, ale lze pomocí nich vložit stránku přímo do jiného webu. V současné době se využívají pro vkládání reklam nebo interaktivních prvků, mezi kterými mohou být například ankety, návštěvní knihy a podobné. Vnořené rámce nejsou podporovány některými prohlížeči. Z hlediska optimalizace při jejich použití nastávají obdobné problémy jako u rámců běžných.

Rozbalovací menu

Formulářové pole select umožňuje vybrání položek definovaných ve zdrojovém kódu pomocí option. Výhodou je především přehlednost, pokud jsou položky rovnocenné, a případně i úspora místa v designu webu. Roboti prohlížečů mají většinou s tímto menu problém. Proto je jeho použití vhodné pouze v případech, kdy se jedná o položky méně důležité nebo je na dané položky odkazováno i jiným způsobem.

Obrázkové mapy

Klikací obrázková mapa je obrázek, který je rozdělený na části. Každá část odkazuje jinam. Odkazy v obrázkových mapách někteří roboti vyhledávačů ignorují. Pokud je možné mapu rozdělit do pravidelných čtyřúhelníkových částí, je vhodné to udělat a vložit každý obrázek zvlášť.

Splash page

Stránky obsahující animaci představující společnost prezentovanou na webu nebo reklamní sdělení před načtením hlavní stránky jsou označovány jako tzv. „Splash page“. Tato stránka bývá často automaticky po určité době přesměrována na úvodní stránku. Splash page nemá pro vyhledávače obsahovou hodnotu, proto ji často neindexují. Navíc v důsledku faktoru útlumu přichází web o část hodnocení, které mu vyhledávače přisuzují. Splash page nemá v oblibě ani většina uživatelů Internetu.

Pokud je nutné Splash page na webu použít, je vhodné na ni přidat alespoň jeden odkaz směřující na skutečnou úvodní stránku webu. Případně lze i pomocí Cookies prohlížeče zabezpečit, aby se daná stránka stejnému uživateli nenačítala opětovně při další návštěvě.

Pridat.eu

Autorem je

Tomáš Martínek

Autor je hlavním administrátorem a zároveň provozovatelem internetové společnosti WebČesky.cz a celého jejího portfolia. V současné době je také lektorem na Katedře informačního inženýrství, PEF, ČZU v Praze.