Ošetření chyb a chybová stránka

Web by měl mít také vytvořen postup, jak se zachová v případě nějaké chyby. Ošetřit možné chyby lze pomocí chybových stránek. Tyto stránky charakterizují zaslané HTTP hlavičky.

HTTP hlavičky oznamující chybu

4xx – chyba klienta (chybný požadavek)

 • 400 – Bad request – chybný požadavek
 • 401 – Unauthorized – neautorizovaný přístup
 • 402 – Payement Required – zatím nepoužito, rezervováno pro budoucí použití
 • 403 – Forbidden – obecná chyba – Access forbidden
 • 404 – Not found – objekt nenalezen
 • 405 – Method Not Allowed – nepovolená metoda
 • 406 – Not Acceptable – neakceptovatelné
 • 407 – Proxy Authentication Required – je požadovaná proxy autentifikace
 • 408 – Request Timeout – vypršení doby požadavku
 • 409 – Conflict – konflikt
 • 410 – Gone – ukončeno
 • 411 – Lenght Required – je požadována délka
 • 412 – Precondition Failed – přednastavená podmínka je chybná
 • 413 – Request-url Entity Too Large – požadované množství je příliš velké
 • 414 – Request-url Too Long – URI požadavku je příliš dlouhé
 • 415 – Unsupported Media Type – nepodporovaný typ média
 • 416 – Requested Range Not Satisfiable – požadovaný rozsah je nesplnitelný
 • 417 – Expectation Failed – předpoklad skončil chybou

5xx – chyba serveru

 • 500 – Internal server error – vnitřní chyba serveru
 • 501 – Not implemented – neimplementováno
 • 502 – Bad gateway – špatná brána – může hlásit proxy
 • 503 – Service unavailable – služba nedostupná – může být způsobeno přetížením serveru
 • 504 – Gateway Timeout – doba průchodu vypršela
 • 505 – HTTP Version Not Supported – nepodporovaná verze HTTP

Běžný uživatel Internetu se nejčastěji setkává s hlavičkami 400 – Chybný požadavek, 401 – Neautorizovaný přístup, 403 – Obecná chyba, 404 – Objekt nenalezen, 500 – Vnitřní chyba serveru. V optimálním případě se chyby ošetří tím způsobem, že uživatel Internetu bude přesměrován na stránku, kde mu bude oznámena chyba, která nastala. Alternativní možností je alespoň přesměrovat uživatele na úvodní stránku webu. Nastavení postupu při chybě se provádí pomocí souboru .htaccess například takto:

ErrorDocument 403 /stranka-403.html
ErrorDocument 404 /stranka-404.html

Obsah chybové stránky

Chybová stránka by měla obsahovat:

 1. Uznání chyby a omluvu – i když chybu pravděpodobně zavinil návštěvník, je stále potenciálním klientem. Uznat chybu a uvést omluvu za způsobené potíže není na škodu.
 2. Vysvětlení možné příčiny – srozumitelné důvody, které mohly danou chybu způsobit. Důvodem může být špatně zadaná adresa, neexistující či přesunutý dokument apod. Návštěvník by neměl mít pocit vlastní chyby.
 3. Menu – základní navigace a odkaz na úvodní stránku webu, případně i vyhledávání.
 4. Kontakt – kontaktní informace na provozovatele webu za účelem oznámení chyby.
Pridat.eu

Autorem je

Tomáš Martínek

Autor je hlavním administrátorem a zároveň provozovatelem internetové společnosti WebČesky.cz a celého jejího portfolia. V současné době je také lektorem na Katedře informačního inženýrství, PEF, ČZU v Praze.