Public relations

Public relations (označován zkratkou PR) pochází původem z anglického jazyka a značí vztahy s veřejností. Jedná se o techniky a nástroje, které instituce či firmy využívají pro budování a udržování vztahů se svým okolím a s veřejností. Jedná se o dlouhodobou činnost, jejíž náplní je poskytování informací veřejnosti a získávání její zpětné vazby. Jedním z cílů je ovlivnit názor ve prospěch společnosti. Hlavním vlastností Public relations je obousměrná komunikace.

Internet je ideálním prostředím pro PR. Správně zvolené PR techniky, se kterými mohou pomoci PR agentury včetně WebČesky.cz, jsou dobrou formou propagace prostřednictvím vylepšování image společnosti i vztahů a komunikace s cílovými skupinami. Na Internetu lze využít publikování tiskových zpráv a PR článků, vedení blogů, využívání internetových sociálních sítí a podobné.

Pridat.eu

Autorem je

Tomáš Martínek

Autor je hlavním administrátorem a zároveň provozovatelem internetové společnosti WebČesky.cz a celého jejího portfolia. V současné době je také lektorem na Katedře informačního inženýrství, PEF, ČZU v Praze.