Reklama ve vyhledávání

Textová reklama ve výsledcích hledání je zpravidla cílena podle hledaného dotazu. Pomocí systémů Google Adwords lze snadno inzerovat v SERP vyhledávače Google, projekt Sklik umožňuje propagaci ve vyhledávání společnosti Seznam. V některých vyhledávačích umožňují zobrazení inzerátů také Etarget.cz. Pomocí zmíněných online nástrojů lze snadno definovat, u kterých hledaných dotazů se má reklama zobrazit i maximální cenu za kliknutí obchodního modelu PPC.

Důkazem účinnosti reklamy ve výsledcích hledání i optimalizace stránek je studie společnosti Keynote Systems, podle které v SERP vyhledávače Google shlédne zrakem 100 % hledajících první tři nalezené odkazy přirozených výsledků hledání, 85 % zrak zamíří na čtvrtý odkaz a 60 % vnímá i odkaz na páté pozici. Dále lze ze studie zjistit, že 28 % uživatelů klikne na odkaz nalézající se na prvním místě výsledků hledání, odkazovanou stránku umístěnou na třetím místě navštíví již pouze 12 % hledajících. První dva inzeráty reklamy Google Adwords zrakem zaujmou 90 % uživatelů vyhledávače, třetího inzerátu si všimne 50 % lidí provádějících hledání daného dotazu. Obdobné výzkumy zaměřené na zrak provádějí i zaměstnanci společnosti Seznam.

Pridat.eu

Autorem je

Tomáš Martínek

Autor je hlavním administrátorem a zároveň provozovatelem internetové společnosti WebČesky.cz a celého jejího portfolia. V současné době je také lektorem na Katedře informačního inženýrství, PEF, ČZU v Praze.