Tvar URL

Tvar URL adresy a slova obsažená výrazně ovlivňují váhu webu přisuzovanou vyhledávači. Pokud URL adresa obsahuje klíčová slova, která jsou součástí hledaného výrazu, přikládají stránce vyhledávače větší význam.

Každá URL by měla být:

  1. Trvalá – URL, které je určité stránce či obsahu jednou přiřazeno, by se nemělo měnit. Pokud je nutné URL adresu změnit, měla by být stará adresa na novou přesměrována.
  2. Popisná – URL adresa by měla obsahovat relevantní slova, která stránku charakterizují, pokud to je možné.
  3. Krátká – adresa by měla obsahovat pouze to nejpodstatnější. Délka by neměla přesáhnout 70 znaků, aby nebyla adresa zalomena v e-mailu. V žádném případě by neměla délka adresy přesáhnout 255 znaků, některé vyhledávače by ji nebyly schopny indexovat.
  4. Zapamatovatelná – normální člověk by měl být schopen URL opsat na papír i zpátky do počítače, nadiktovat někomu jinému.
  5. Jednoduchá – URL adresu by neměla obsahovat velká písmena. Nevýhodné je i použití složitějších znaků jako jsou ~, &, %  a další.

Některé vyhledávače mají problém s indexováním dynamických URL stránek. Mezi konfliktní body patří použití proměnné „id“ v URL adrese. Tato proměnná se někdy používá pro session ID, které identifikuje uživatele prostřednictvím cookies. Robot při indexaci získává tímto způsobem nekonečné množství URL adres, proto některé vyhledávače stránky obsahující id v URL neindexují. Dynamické URL adresy jsou pro uživatele Internetu také těžko zapamatovatelné a kvůli některým složitým znakům se i obtížně píší.

Z hlediska SEO je výhodnější používat URL adresy, které se tváří staticky, i když to mnohdy jsou pouze modifikované dynamické URL adresy. Dynamickou adresu http://www.domena-webu.cz/index.php?id=1234&cat=1, lze zaměnit statickým tvarem http://www.domena-webu.cz/clanky/nazev-clanku/ například pomocí mod_rewrite u PHP nebo ISAPI u ASP. Nevýhodou statických URL adres bývá nutnost opětovného načtení CSS souboru.

Slova v URL adrese je vhodné oddělovat pomlčkou, pokud se jedná o neoddělitelné sousloví, je možné použít podtržítko.

V neposlední řadě lze také URL modifikovat na dynamické SEO URL, které kombinují výhody dynamického i statického tvaru. Tato dynamická adresa by měla obsahovat pouze jednu relevantní proměnou. URL adresa by mohla vypadat například jako http://www.domena-webu.cz/?clanek=Název článku.

Duplicitní URL

Důležitou vlastní každé jednotlivé stránky by měla být její jedinečnost. To znamená, že každá stránka by měla být dostupná pouze na jediné určité URL adrese. Pokud je stránka staticky dostupná pod adresou ve tvaru:

  1. http://domena-webu.cz/clanek,
  2. http://domena-webu.cz/clanek/,
  3. http://www.domena-webu.cz/clanek,
  4. http://www.domena-webu.cz/clanek/,
  5. http://www.domena-webu.cz/clanek/index.php

a podobné, vytváří se zbytečná duplicita obsahu. Je proto vhodné zvolit pouze jednu URL adresu a ostatní na danou stránku přesměrovat.

Virtuální adresářová struktura

Pokud bude na web site použita struktura URL formou adresářů, je vhodné zachovat adresářovou strukturu. Někteří uživatelé považují URL adresu za obdobu adresářové struktury v počítači.

Například URL http://www.domena-webu.cz/clanky/nazev-clanku/ by měla být ošetřena tím způsobem, že pokud uživatel Internetu odstraní část adresy například na http://www.domena-webu.cz/clanky/ přejde na přehled článků.

Hloubka struktury webu by měla být omezena maximálně na čtyři podadresáře. Více podadresářů by neúměrně prodloužilo URL a navíc některé vyhledávače hlubokou adresářovou strukturu považují za nedůvěryhodnou.

Pridat.eu

Autorem je

Tomáš Martínek

Autor je hlavním administrátorem a zároveň provozovatelem internetové společnosti WebČesky.cz a celého jejího portfolia. V současné době je také lektorem na Katedře informačního inženýrství, PEF, ČZU v Praze.