Virální marketing

Virální marketing využívá pro šíření komerčních sdělení společenské sítě. Jedná se o plánovanou činnost, která motivuje nezávislé příjemce sdělení k šíření podstaty daného sdělení. Pokud je virální marketing prováděn správně, může se tak docílit oslovení množství potenciálních klietů za využití relativně nízkých nákladů.

Nevýhodou virálního marketing je nejistý výsledek, který může být v konečném důsledku i negativní. Virální marketing má za cíl šířit obsah, který je sám o sobě reklamou, jako „vir“. Obsahem může být zajímavý text, informace, video, obrázek, flashová hra nebo animace, audio nahrávka a podobné. K šíření se využívají především internetové sociální sítě a komunitní weby, emailové zprávy, komunikační programy, internetové diskuse, internetové blogy, foto a video servery a jiné. Hlavními hybateli jsou šiřitelé, které obsah osloví natolik, že jsou ochotni ho šířit dále. Virální marketing pomáhá propagovat určité produkty nebo značky a je často pouze doplňkem větší reklamní kampaně. Podporou virálního marketingu mohou být soutěže, kvízy a další.

Pridat.eu

Autorem je

Tomáš Martínek

Autor je hlavním administrátorem a zároveň provozovatelem internetové společnosti WebČesky.cz a celého jejího portfolia. V současné době je také lektorem na Katedře informačního inženýrství, PEF, ČZU v Praze.